Naše technologie

Žádná kapacitní ani technologická omezení

Vytvořili jsme si široké portfolio tiskařských firem v České republice i v Evropě. Nejsme omezeni vlastním strojovým parkem, jako je tomu u většiny tiskáren. Jsme jediní, kdo je schopen využívat všechny dostupné technologie na trhu.

snuggs – lesklé laminod